Innovation through collaboration

Ledande genom innovation

MegaWatt Solutions är en ledande leverantör av nyckelfärdiga energilösningar. Vi ser stora möjligheterna till radikala förändringar inom energiindustrin. Vi erbjuder decentraliserade CO2-utsläppsfria energilösningar för storskaliga energianvändare. Vi har ett nära samarbete med stora fastighetsägare, energileverantörer samt ett nätverk av partners för att få den smidighet som behövs för att surfa på toppen av energiomvandlingarna.

Demonetization och dematerialization av energi- och energiinstallationer

 

Ett av våra stora mål är att hitta ett sätt att sälja vår produkt till lägre kostnad. Denna affärsmodell kan verka konstig. Men det är precis vad vi gör. Vi försöker erbjuda våra energilösningar till våra kunder för lägre kostnad, med mindre material men med mer funktionalitet och stabilitet.
MegaWatt Solutions arbetar hela tiden med att förbättra tillverkningstekniken och ökar därmed effektiviteten i energiproduktionen.

Det yttersta målet för oss är att uppnå energidemokrati: Obegränsad, ren energi till alla. Vi decentraliserar det traditionella fjärrvärmeenerginätet genom att tillhandahålla fristående energicenter och koppla samman dem via internet.

Skapa förändring

Vi tror att vi kan skapa betydande förändringar i hur vi beter oss och hur vi konsumerar energi.

“There are major improvements needed for the energy services worldwide. The biggest opportunity for us is the storage of the sun's energy.”

Cynthia JonströmerCEO, MegaWatt Solutions

Vi designar innovativa, kostnadseffektiva och hållbara energilösningar som är lätta att integrera med befintlig infrastruktur.

Låt oss bygga en CO2-fri värld tillsammans