En bättre värld i morgon genom innovativa lösningar idag

Nyckelfärdigt

Konvergens

Exponentiell tillväxt

Snabb förändring

Tänk om någon 1990 skulle berätta för dig om framtiden för Google, Facebook, Amazon och Apple, skulle du ha trott det? Skulle du ha byggt något sådant?

Det är bara 30 år sedan. Dessa multimiljardföretag var så framgångsrika på grund av införandet av 4G-teknik.

Det finns många lovande utvecklingar på gång inom energiindustrin. Men till skillnad från hur datorindustrin har förvandlat vårt samhälle, är energiindustrin i en situation som påminner om de första dagarna av mobiltelefoni: Energi / elnätet är helt enkelt det “dumma nätet”. Det gamla telekomnätet hade ingen lagring och såg ungefär ut som dagens centraliserade elnät. Den andra faktorn är att det är stora variationer på dagens energilösningar, en blandning mellan gammalt och nytt.

Några fakta: År 2023 kommer en genomsnittlig bärbar dator att ha en beräkningskraft på 1016operationer/sekund. Detta är lika snabbt som den mänskliga hjärnan bearbetar data. Följt av teknik som 5G, kommer detta att vara basen för ännu snabbare acceleration av hastighet, bit-rate och effektivitet för många tekniker såsom nätverk och sensorer, förnybar energi, robotteknik, artificiell intelligens, Blockchain, VR & AR, etc

Teknikkonvergens

MegaWatt Solutions arbetar med många experter inom dessa speciella områden. Samtidigt inser vi att konvergensen av dessa tekniker är den verkliga drivkraften som förändrar våra affärsmodeller, inklusive hur vi genererar energi, lagrar energi, distribuerar energi, reglerar energi, förbrukar energi och hur vi tjänar pengar på energi.

Med många års djup branschexpertis och erfarenhet överbryggar MegaWatt Solutions kunskapsklyftorna inom energiindustrin. Baserat på våra kunders behov och krav, antingen stora fastighetsägare eller energileverantörer, erbjuder vi decentraliserade co2-utsläppsfria energilösningar.

Efterfrågan på den snabbt växande marknaden för förnybar/ny energi har gjort att förmågan att förse användarna med en nyckelfärdig energilösning blivit en viktig del av energiindustrins utveckling.

Energy in a box

Skalbar och CO2-fri

MegaWatt Solutions fokuserar på energilösningar som har potential att skalas med exponentiell takt. Vår viktigaste parameter är miljöpåverkan. Vi väljer energilösning som är fria från föroreningar, kol och som inte lämnar några effekter på miljön.

Energilagring och energitransporter har varit de två största utmaningarna inom energiindustrin. MegaWatt Solutions väljer solbaserade energilösningar och använder moder jord som värmereservoar. Vi använder grund markvärmepump (GSHP), eller GSHP i kombination med termiska solceller (PVT). MegaWatt Solutions erbjuder helt decentraliserade fristående energilösningar. Vi använder sensorer och kontroller i vårt eBox-system, tillsammans med System för kontroll och datainsamling (SCADA). Med vår ständiga FoU har vi cirka 30 procent förbättring av vår kapacitet per år.

MegaWatt Solutions använder GSHP-system med vertikala borrhål i hårdrock. Flera av våra nystartade FoU-projekt öppnar upp för nya tillämpningar och systemkombinationer som kommer att resultera i högtemperaturlagring och lagring i borrhål som en del av det termiska nätet vilket ger större systemstorlek och högre kapacitet.

Grundläggande funktioner

Effektiv

Rationalisera, industrialisera och digitalisera de traditionella manuella affärsprocesserna inom geoenergiindustrin.

Distruptive Innovationer

Vi erbjuder disruptiva innovationer som använder decentraliserade arkitekturer för förnybar kraftproduktion för att ersätta den centraliserade fjärrvärmelösningen.

CO2-fri

Alla våra lösningar är CO2-utsläppsfria anläggningar.

Frihet

Vi erbjuder valfrihet till fastighetsutveckling pål landsbygden utan att begränsas av centraliserad fjärrvärmeförsörjning.

Artificiell intelligens

Ständig utveckling av multi-system och flera installationer Supervisory Control and Data Acquisition System. Vi använder datainsamling/dataanalys för maskininlärning och ytterligare förbättring av artificiell intelligens.