Sammanfoga
Kommunicera
Samarbeta

Vi utnyttjar solens lagrade energi i jorden

“Burning fossil fuel, or anything else for that matter, to produce energy when our sun has already stored it for us in the ground makes absolutely no sense.”

Eric G. GranrydProfessor, Department of Energy Technology, Royal Institute of Technology (KTH)

I slutändan är den största möjligheten vi har, Solen. Det genomsnittliga antalet watt solenergi som träffar varje kvadratmeter på jorden per år är 1366. Solljuset är decentraliserat, oändligt och i huvudsak gratis. MegaWatt Solutions tillhandahåller teknik för att ta till vara på solen energi. För närvarande använder vi bergbädd som energilagringsbas för värmeutvinning.

Samarbete är viktigt för att skapa innovativa lösningar

Geoenergins potential och nytta för mänskligheten är enorma. MegaWatt Solutions mål är att minska produktionskostnaderna, minska mängden material som används i vår Energy Box (eBox), öka enkelheten i installationer och öka den globala produktionen av geoenergi.

För att uppnå detta arbetar vi tillsammans med många entreprenörer, stora företag och universitetslaboratorium för att hitta nya tekniker, högre produktionseffektivitet och nya installationsmetoder.

Partnerskap

Vi gillar att arbeta med människor som är likasinnade. Vi gillar att omge oss med människor som inspirerar oss. Vi gillar att arbeta med människor som vi litar på. Vi uppmuntrar våra kunder att föra en aktiv dialog med oss kring utvecklingen av nya lösningar. Tillsammans kan vi förändra.

Vill du bli en del av detta? Kontakta oss