Anslut till en kolfri framtid

Varför geoenergi?

Miljövänlig värme och kyla för fastigheter

Energikostnaderna kan bli skyhöga under vintermånaderna. Förutom den finansiella kostnaden, är många så kallade klimatneutrala lösningar inte nödvändigtvis bra för miljön heller.

Traditionellt sker uppvärmning av fastigheter genom användning av fossila bränslen så som kol, olja och naturgas för att producera energi via förbränning. Dels är kostnaderna för att utvinna dessa fossila bränslen i sig själv mycket höga, men de har också en extremt negativ inverkan på miljön. Att använda jordens fossila bränslen som uppvärmningsmedel är faktiskt skadligt för miljön på många sätt. Det leder till global uppvärmning, en ökad risk för oljeutsläpp, luftföroreningar och större mängder surt regn.

Till skillnad från geoenergi är fossila bränslen inte förnybara och de kommer så småningom att ta slut. Geoenergi däremot är en oändlig energikälla som finns över hela världen. Det går ut på att man nyttja solens energi som lagras i jorden via borrade borrhål samt att man använder berggrunden som värmebehållare eller ”batteri”.

Enligt den internationella organisationer IRENA (International Agency for Renewable Energy) och USA:s EIA (Energy Information Administration) är en geoenergilösning med värmepumpar det mest hållbara och miljövänliga sättet att värma och kyla fastigheter.

Medan många är medvetna om den växande klimatkrisen och gärna vill hjälpa till att åtgärda situationen, kan det vara svårt att göra de nödvändiga förändringarna för att minska användningen av koldioxid.

MegaWatt Solutions strävar efter att uppgradera traditionella förbränningsbaserade värmesystem till geoenergisystem. Vårt system är inte bara miljövänligt utan även kundvänligt.

Och det finns goda nyheter för fastighetsägare. Förutom att minska energikostnaderna, ökar användningen av geoenergilösning även själva värdet av fastigheten.

Koldioxidutsläpp

Koldioxidutsläpp

Jämfört med fossilbränslebaserad värmeutrustning som oljepannor, minskar värmepumpsystem (GSHP)i Sverige koldioxidutsläppen med ca. 90% per kWh termisk energi vid byte från fossila bränslen.

Svenskt GSHP-system per kWh termisk energi

COP

3.5

Elanvändning (kWh)

0.29

Koldioxidutsläppsintensiteten för elproduktionen i Sverige g(CO2-eq)/kWh

8

Total CO2 utsläppsintensitet g(CO2-eq)/kWh

2.3

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Emission_intensity#cite_ref-strategic_11-1
[2] Hanova, J; Dowlatabadi, H (9 November 2007), ”Strategic GHG reduction through the use of ground source heat pump technology”, Environmental Research Letters, UK: IOP Publishing, 2 (4), pp. 044001 8pp, Bibcode:2007ERL…..2d4001Hdoi:10.1088/1748-9326/2/4/044001ISSN 1748-9326
[3] National emissions reported to the UNFCCC and to the EU Greenhouse Gas Monitoring Mechanism provided by  European Environment Agency (EEA)

Tons of CO2 emitted into the atmosphere Globally this year

Hectares of forests cut down or burned Globally this year

Tons of melted ice Globally this year

We save about 1,525,000 kg CO2 in 2020

Innovation inom geoenergi

Vi omvandlar den traditionella geoenergiindustrin med:

  • Rationaliserade affärsprocesser
  • Industrialiserad produktion
  • Digitaliserad operativ ledning

Vi förändrar manuellt arbete till industrialiserad prestanda för våra miljövänliga projekt.

Från mer hälsosamma byggnader till kostnadsbesparingar, är MegaWatt EBox ett smart valför både planeten och våra kunder.

Varför CO2-fritt istället för fossil-fritt?

Fokus för Parisavtalet 2015 är att minska koldioxidutsläppen som det huvudsakliga försöket att minska de ökande temperaturerna på jorden. Av okända skäl har den svenska regeringen valt att fokusera på fossilfri snarare än koldioxidfri energi. Det är något vi anser som olyckligt, eftersom att vara fossilfri ej inbegriper bioenergi. Bioenergikällor från skogsbruket bör betraktas som de unga versionerna av fossila bränslen som kol, olja och naturgas som bildades vid nedbrytning av växter och djur från miljontals år sedan. Faktum är att förbränningen av bioenergi genererar ännu mer koldioxid per kilowatt värme än kol, naturgas och olja.

Om vi vill hjälpa planeten att återhämta sig eller åtminstone stoppa klimatkrisen, får vi inte ersätta fossila bränslen med biobränslen. Istället bör vi fokusera på att använda förnybara källor som ett sätt att generera värme och kylag utan några kolutsläpp alls.

Vi välkomnar människor i branschen som delar våra drömmar att aktivt engagera sig. Låt oss sträva efter en koldioxidfri framtid tillsammans!

Vår vision

MegaWatt Solutions Nordic har som målsättning att förnya och komplettera den traditionella energimarknaden, och att erbjuda en säker, effektiv och billig leverans av förnybar energi, samtidigt som den hjälper samhället att drastiskt minska sitt beroende av fossila bränslen och stödja nationella och globala klimatmål. Vi tror att vårt samhälle kommer att se radikala förändringar i hur vi producerar och förbrukar energi.

Vårt yttersta mål är riklig ren energi för alla människor på jorden. Och vi är redo att leda vägen! Vår EBox-lösning möjliggör utvinningen av jordens kraft, genomföra miljövänliga projekt, samtidigt som den minskar koldioxidutsläppen och sparar pengar.

Låt oss jobba tillsammas för att uppnå energidemokrati.

Anslut till en kolfri framtid!