Peace of Mind – Project Management

MegaWatt Solutions Nordic har en strikt projektledningsprocess för att kunna förverkliga framgångsrika projekt:

  1. PROJEKTKALKYL
  2. PROJEKTDESIGN
  3. ALLMÄNNA VILLKOR AVTALADE MED KUNDEN
  4. ANSÖKNINGSTILLSTÅND
  5. PROJEKTKONTRAKT
  6. FÖRBEREDELSE
  7. INSTALLATION
  8. DRIFTSÄTTNING
  9. SLUTINSPEKTION & ÖVERLÄMNING