Listor inför projektstart

Innan vi officiellt kan påbörja ett projekt, kommer vi att skicka ut en lista med de förberedelser som krävs.

Kraftkravdata för en komplett installation

Total EIB20P-560

180 kW, 310 A

Total EIB20P-420

150 KW, 240 A

Total EIB20P-280

106 KW, 170 A

Total EIB20A-102

2 KW, 16 A

ALLMÄNNA INSTALLATIONSKRAV

Nedan är förutsättningar som anses som krav för leverans och siteinstallation av EIB20P-560/420/280 och EIB20A-102:

 • Bygglov och myndighetsgodkännande;
 • 400V kraftförsörjning och anslutning;
 • Beräkning, konstruktion av betongplattor för uppförande;
 • Idrifttagning, verktyg och reservdelar;
 • Köldmedium, glykol eller oljor;
 • Tömning, fyllning och spolning av befintligt system;
 • Elinstallation på plats;
 • Installation, konfiguration inspektioner mot befintligt system;
 • Relationshandlingar för siteinstallation.
 • Transport till leveransplatsen;
 • Pumpar, rörledningar, ventiler eller andra delar utan för EBox-moduler;

Vätska media för EIB20P-560 + EIB20A-102 (en hel EIB = 8 x HPM70)

Köldbärare in

-5°C till +5°C, DT 3 K

DN200

Uppvärmt vatten ut

560 kW

B/W 0/55°C, DT 10 K

DN125

max. 60°C

Tappvarmvatten

upp till 280 kW

55°C

DN54

El-system EIB20P-560 (hel EIB = 8 x HPM70)

Kraft från elnät

193 kW

400V

320A