Informationskrav för projekt

För att kunna påbörja en kalkyl, behöver vi viss teknisk information från våra kunder. Denna information specificeras i följande ark för ”Nya fastigheter” och ”Befintliga fastigheter”.

INFORMATION SOM VI BEHÖVER: NY BYGGNAD

Nödvändiga uppgifter

Populärnamn

Fastighetsbeteckning

Adress

Kommun

Beräknat effektbehov: Transmission

kW

Högsta temp i värmesystem: Transmission

°C

Beräknat effektbeov: Ventilation

kW

Högsta temp i värmesystem: Ventilation

°C

Beräknat effektbehov: Tappvarmvatten

kW/timme

Bedömd rumstemperatur

°C

Uppvärmd yta (Atemp)

m2

Antal lgh

st

Antal huskroppar

st

Antal undercentraler

st

Elnät:

Nätägare:

Nätavtal som förväntas tecknas:

Elenergikostnad

Elenergikostnad som förutsätts gälla

öre/kWh

(exkl. moms)

INFORMATION SOM VI BEHÖVER: BEFINTLIG FASTIGHET

Nödvändiga uppgifter

(om tillgänglig)

Populärnamn

Fastighetsbeteckning

Adress

Kommun

Befintlig rumstemperatur

°C

Högsta temp i värmesystemet

°C

Uppvärmd yta (Atemp)

m2

Antal lgh

st

Antal huskroppar

st

Antal befintliga undercentraler

st

Uppgifter från energifakturor för fjärrvärme under ett sammanhängande år.

År

Månad

Energiförbrukning

Effektfaktor

Returtemp.
bonus/avgift
(+/-)

Varmvatten
förbrukning*

kWh

kW

SEK

m2

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

*Anges om det finns mätning på kallvattenledning till varmvattenväxlare för varmvattenberedning.

Energikostnader

(bifoga gärna avtal eller en fakturakopia där uppdelninga av kostnader framgår)

Elnät:

Elnätskostnad
(exkl. moms)

Nätägare

Elskatt

öre/kWh

Nätavtal

Energiskatt

öre/kWh

Elnätskostnad (exkl. moms)

Abonnemang

SEK/mån

Elöverföring

öre/kWh

Effekt

SEK/kW/mån

Fjärrvärme (exkl. moms)

Fjärrvärmeleverantör

Avtal ID/typ