Projektets gång

PROJEKTKALKYL

Begär information från kunden

PROJEKTDESIGN

Omfattning

Antal

Miljö

ALLMÄNNA VILLKOR AVTALADE MED KUNDEN

ANSÖKNINGSTILLSTÅND

Geoenergiinstallation

Bygglov för EBox-huset

PROJEKTAVTAL

FÖRBEREDELSER

Upphandling

Förberedelser inför installation

Kundens förberedelser

INSTALLATION

Kölbärare- & kulvertsystem under markytan
Rörledning & inomhusinstallation
El- och kommunikationssystem
Leverans, installation & anslutning av EBoxen

DRIFTSÄTTNING

Före driftsättning
Besiktning
SCADA anslutning

SLUTINSPEKTION & ÖVERLÄMNING

Dokumentation
Överlämning
Planerat underhåll