Projektkalkyl

När vi har fått in rätt uppgifter från en kund kommer vi att lägga in de i vårt mjukvarusystem för projektkalkyler. Mjukvarusystemet har utvecklats i samarbete med KTH (Kungliga Tekniska högskolan) i Stockholm.

Vi använder oss även av ett program för att simulera projektets prestanda under 25 år.