Plug & Play Megawatt-Level Energy Station 

Energy-in-a-Box (EBox)

Ready to be shipped all over the world​

MegaWatt Solutions erbjuder industriell teknologi genom att skörda solenergi via borrhål i marken och att använda berggrunden som batterilagring. Vi använder välbeprövad värmepumpsteknik (GSHP) tillsammans med ett solcellssystem (PVT) för att skapa en storskalig energilösning.

Vårt mycket effektiva fristående system är helt decentraliserat och modulärt. Vi kallar det ”EBox”.

EBoxen är en förtillverkad och förtestad ”plug and play”-lösning för förnybar energi på megawattnivå med hög prestanda och en lång livslängd.

Vi levererar värme, kyla och varmvatten till stora fastighetsfastigheter.

EBoxen är utrustad med många kontrollfunktioner, som gör det möjligt för användare att övervaka hela systemets energiprestanda. Det lokala SCADA-systemet i EBoxen är ansluten till MegaWatt Cloud SCADA-systemet.

How does EBox works:

The illustration shows how the EBox was created and how EBox works at our installations site. 
DIGITAL CONTROL ​ MODULE (DCM,)
MWS Cloud SCADA System

Den digitala kontrollmodulen (DCM) styr, hanterar och övervakarenergiproduktionen i EIB20P-280, EIB20P-420 och EIB20P-560, samt varmvattenbehållaren EBox EIB20A-102. På detta sätt kan ett antalet MWS EBox-Moduler kan byggas i kaskad för att installera en megawattvärmeenergianläggning som kan styras frånDCM.

DCM är baserat på en mjukvarudriven öppen industridator –ett PLC-system som är utformat för industriella miljöer och med funktionalitet för att säkert hantera strömavbrottoch andra störande driftssituationer. Eftersom alla funktioner är programvarudrivna kan uppgraderingaroch förbättringar implementeras underEIB: s livstid för att säkerställa kontinuerlig maximal effektivitetoch anpassning till nya krav.

Användargränssnittet är intuitivt med grafisk interaktion på skärmen. Alla funktioner kan hanteras på distans vid behov. DCM fungerar också som en port till EBox SCADA för övervakning, underhåll och optimering.

Digital förvaltning för fastighetsägare

Läs mer

MWS SCADA-systemet möjliggör digital förvaltning för fastighetsägare

  • Med MWS SCADA-systemet möjliggör åtkomst till realtidsdata från fastighetsägare och dess energianläggningar för auktoriserade ingenjörer. Tillgången till realtidsinformation gör det möjligt för ledningen, fastighetsförvaltare och ingenjörer att fatta datadrivna beslut om hur man kan förbättra fastighetshantering och energiproduktionen, samt att hantera smarta byggnadskontroller. Utan ett SCADA-system skulle det vara extremt svårt, om inte omöjligt, att samla in tillräckligt med uppgifter för att fatta konsekventa och välgrundade beslut, och vidta lämpliga åtgärder.
  • Tack vare introduktionen av olika applikationsprotokollgränssnitt (API: er) och drivrutiner möjliggörs prisvärda systemintegrationer. Att använda SQL-databaser tillsammans med ett SCADA-system gör det enklare att integrera i befintliga MES- och ERP-system, så att data kan sömlöst strömma genom hela organisationen.
  • Historisk data från vårt SCADA-system kan också loggas i en SQL-databas, vilket möjliggör enklare dataanalys genom datatrender.

Att förvalta olika fastigheter, integrera diverse digitala system och styrsystem, förse ägare med tillfredsställande data och samtidigt tillhandahålla en lämplig arbetsmiljö har blivit allt mer utmanande. MWS SCADA (WMSS)-plattformen kan vara en del av lösningen.

  • Kontrollera energiförbrukningen: Man kan inte förvalta det man inte kan kontrollera. BES gör det möjligt för kunder att identifiera användningsmönster, förvalta energiförbrukning, minska slöseri, samt justera styrenheter baserat på realtidsdata.
  • Förse fastigheter med rätt inomhusmiljö: Byggnader utsätts för säsongsändringar och extrema väderförhållanden. BES-plattformen hjälper ägare och hyresgäster att skapa en trivsam miljö, både när det gäller själva fastigheterna och levnadsförhållandena. Detta är även viktigt för byggnadsbetyget.
  • Medveten om problem innan de blir problem: BES-systemet bör ta emot och kommunicera olika larmnivåer, inklusive varningar, som gör det möjligt för fastighetsägare eller förvaltare att övervaka byggnadsmiljön och systemet. Vid behov kan man snabbt reagera.
  • Säkerställa byggnadskontinuitet: För vissa fastigheter, såsom sjukhus, äldreomsorg eller vårdinstallationer är det helt oacceptabelt om vissa system ligger nere (”system down time”). Därför måste systemen vara robusta och pålitliga. Samtidigt ska systemet kunna anpassas eller utökas för att matcha behoven. Detta BES system är optimalt för sådana utmaningar.
  • Integrera med alla byggnadstjänster: Fastighetsägare kan även integrera fler förvaltningssystem förutom energisystem och VVS-utrustning, som t.ex. CCTV, hisstyrning, brandlarm, parkering, schemaläggning, samt hyresbetalning. Vanligtvis är integrationen med andra system mycket komplicerat när det gäller gränssnitt eller driftkompatibilitet.
  • Spara pengar: Ett välintegrerat SCADA-system möjliggör effektiv förvaltning av all energiförbrukning upp till 84%. Detta omfattar värme, ventilation, luftreglering, belysning, larm för vattenläckage, och tidiga systemfunktionsvarningar. Eftersom SCADA-systemet utför sina funktioner helt automatiskt (utan avbrott) med enbart få mänskliga insatser, kan tidigare arbetskraftskostnader också sparas.
  • Uppfylla målen för miljö- och samhällsansvar: BES-systemet kan skapa rapporter och redovisa visuellt hur energianvändning och koldioxidutsläppen minskar. Detta hjälper fastighetsägare att uppfylla miljömål, myndigheternas lagstiftningskrav och företagens samhällsansvarskrav.