EBox hybridlösning med PVT-teknologi

GSHP (Ground Source Heat Pump) och PVT (Photovoltaic thermal) hybrid produktserie.

MegaWatt Solutions kommer att implementera dessa kombinerade lösningar i flera projekt under 2021.

GSHP (Ground Source Heat Pump) och PVT (Photovoltaic thermal) hybridsystem som ingår i vår produktserie erbjuder följande fördelar när det gäller värmepumpens prestanda och systemets livscykelkostnader.

FÖRDELAR

  • Minskar borrhålslängden eller installationsutrymmet medan det håller en likvärdig prestanda jämfört med systemen utan PVT.
  • Ökar värmepumparnas verkningsprestanda (COP) på grund av de termiska vinsterna från PVT-systemet.
  • EBox elektriska energiförbrukning täcks delvis av den PV-producerade elen.​
  • Ökar effektiviteten av PV-panelerna på grund av kylning, vilket i sin tur kan täcka den elektriska energibrukningen av HTF (Värmeöverföringsvätska)-cirkulationssystem genom PVT.