EBox Kyla

KYLFÖRDELNINGSSYSTEM (CDS)​

Kylfördelningssystemet ansluts till DN125-anslutningsfläns på en värmeväxlare, VVX_P400/200. Cirkulationspumpen för det kylda vattnet byggs på köldbärarsystemet genom värmeväxlaren för passiv kylning. Det tillgängliga trycket för extern installation är 130 KPa. Pumpen och flödesreglerventilerna hanteras av DCM som också övervakar kylvattentemperaturen vid utloppet.