De största fördelarna med EBoxen

  • INDUSTRIALISERAD LÖSNING

En förbyggd, förtestad, digitaliserad och helintegrerad värmepumpslösning med megawattkapacitet.

Kvalitén säkras innan installation och projektkostnader hålls enligt budgeten utan oväntade kostnader från manuella anpassningar.

  • LOKALISERAD LÖSNING

Kan änvändas i avlägsna områden som saknar tillgång till fjärrvärme. EBoxen gör det möjligt att skapa ett eget energinät för de anslutna fastigheter.

  • MODULÄR & SKALBAR

EBox-lösningen kan utökas vid behov i fall att man vill koppla fler fastigheter eller har större energibehov.

Energicentralen riktar sig mot stora fastigheter och offentliga byggnader.

  • SEPARAT ENERGIRUM

Genom att ha ett energirum utomhus, behöver drift- och servicetekniker ej ha tillgång till en huvudbyggnad där energicentralen brukar finnas. Detta ökar säkerheten och underlättar åtkomsten (framförallt under Corona-pandemin). Det sparar även utrymme i fastigheten.

  • UTAN DRIFTSTOPP

Baserad på vår modulära design, kan systemet servas utan att energiförsörjningen måste stoppas.

  • VÄRME & KYLA

EBox-lösningen kan förse fastigheter med värme, aktiv/passiv kyla samt varmvatten.

  • CO2FRI LÖSNING

När EBoxen drivs med vind-, sol- eller vattenkraft blir energilösningen 100 procent CO2-fri.