Energy-in-a-Box

Integrated works of excellence

EEBoxen är utformad som komplett energiteknikutrustning tillverkad i fabrik enligt strikt processhantering (BPM) modulär produktion. Mellan 4-8 värmepumpsmoduler kan installeras i varje standard 20-fots container. Olika energiteknologier integreras i en container för enkel installation ochtransport.

Genom fabriksindustrialisering, modulär produktion och förtestningav utrustningens prestanda kan EBoxen säkerställa kvalitet och prestanda för de olika funktionerna.

EBoxen är mer än enbart en distribuerad energistation, och kan även smidigt kombineras med andra energisystem för att bli länken till återvinningskedjan för förnybar energi i en ny smart stad.​

Energilösning för smidig projekthantering

EEBoxen är utformad som komplett energiteknikutrustning tillverkad i fabrik enligt strikt processhantering (BPM) modulär produktion. Mellan 4-8 värmepumpsmoduler kan installeras i varje standard 20-fots container. Olika energiteknologier integreras i en container för enkel installation ochtransport.

Genom fabriksindustrialisering, modulär produktion och förtestningav utrustningens prestanda kan EBoxen säkerställa kvalitet och prestanda för de olika funktionerna.

EBoxen är mer än enbart en distribuerad energistation, och kan även kombinerasmed andra energisystem för att bli länken till återvinningskedjan för förnybar energi i en ny smart stad.​

EBox - Main functional blocks

Heat Pump Modules (4, 6 and 8 HP)
Digital Control Module (DCM)
Electrical Power System (EPS)
Brine Collector System (BCS)
Heating Distribution System (HDS)
Domestic Hot Water System (HWS)
EBox SCADA Local

EBoxen är en energiteknik som baseras på markvärmepumpar (GSHP).

Bilden visar hur EBox-lösningar fungerar.

Värme på vintern

Aktiv kyla på sommaren.

Passiv kyla på sommaren.