PRESTANDA

Värmeeffekt

Antal Värmepumpar

Uppvärmning

Varmvatten

Standard EBox

EIB20P-280

280kW

4

60°C

57°C

EIB20P-420

420kW

6

EIB20P-560

560kW

8

Small EBox

EIB20S-150

150kW

4

60°C

57°C

EIB20S-230

230kW

6

EIB20S-300

300kW

8

Backup EBox

EIBBU-400

396kW

4

35°C

Kyleffekt

Typ

Framledningstemperatur

Kyl EBox

EIB20C-200

200kW

Passiv kyla

12°C

EIB20C-400

400kW

Passiv kyla

12°C

HPM70 för EIB20 M560/S560

Installation i en 20” HQ container
Compressor Bitzer 4FE-35P-40P
Inlet B0°C/ Outlet W35°C Kylkapacitet kW 55.6
Värmekapacitet kW 75.7
Electriktrisk input kW 16.52
COP 4.63/3.36
Inlet B0°C/ Outlet W55°C Kylkapacitet kW 48.6
Värmekapacitet kW 71.8
Elektrisk input kW 20.2
COP 3.6/2.4
B5°C/W35°C Kylkapacitet kW 66.9
Värmekapacitet kW 87.2
Electriktrisk input kW 17.39
COP 5.06/3.84
B5°C/W55°C Kylkapacitet kW 60.1
Värmekapacitet kW 84.6
Elektrisk input kW 22.2
COP 3.87/2.7
Köldmedium R290 kg 2.2
Information om köldmedium GWP 3

0.01 CO2

e (Ton)

Kontroller CAREL

Kommunikation SCADA

System

Modbus
Brine, temp. (max/min) °C +5/-5
Värme, temp. max (max/min) °C +60/+30

Brine, max.

tryckfall

kPa 40

Värme, max.

tryckfall

kPa 10
Köldbärare, temperatur diff K 3
Värme, temperature diff K 10
Köldbärarsystem,
PS (nominella tryck)
Bar 6
Vattensystem,
PS (nominella tryck)
Bar 6
Elektrisk anslutning V 400; 50 Hz
Max. ström (förbrukning) A 62,1
Max. elektrisk effekt (förbrukning) kW 28,3
Kortslutningssäkring A 80
Ljudeffekt dB(A) 80

EIB20P 280, EIB20P 420 & EIB20P 560

Våra EIB20P-560/420/280 Ebox-paket är byggda med modulera värmepumpar som enkelt kan bytas ut för att säkerställa effektiv underhåll och service genom att sätta livscykelkostnad (LCC) och medelvärde för reparation (MTTR) i fokus.

MegaWatt Solutions (MWS) värmepumpsmoduler (EIB20P-560/420/280) kan stegvis konfigureras med 4, 6 och 8 70 kW R290 HP moduler som byggs in i EIB20P-280, EIB20P-420 och EIB20P-560, och som dessutom kombineras Ebox EIB20A-102 för varmvattenproduktion och systemfunktionsintegrationer för styrning och övervakning av systemen i olika driftlägen.

MWS värmepumpsteknik är speciellt utvecklad för applikationer som tar hänsyn till: ​

  • ​speciella krav för tillförlitlig termisk energiförsörjning;
  • hög service genomförandesgrad för att upprätthålla driftkostnadseffektivitet;
  • effektdensitet för att åstadkomma hållbarhet och miljövänlighet i energiförsörjningen.

Varje HPM70 har övervakning och kontrollfunktioner med en egen elektronisk modul som reglerar temperaturer, tryck och elförbrukning för att säkerställa en säker och effektiv drift.​

​Varje HPM70 (värmepumpmodul 70 Kw) i en EIB20P-560/420/280 kommunicerar med den digitala styrmodulen både med Modbus och direkt med potentiella lediga kontakter för ökad säkerhet.

MWS-värmepumpsmodulerna använder köldmediet R290 som ett hållbart och miljövänligt alternativ. Dess GWP-faktor ligger kring 3 och dess miljölivslängdskostnad är betydligt lägre än de som vanliga köldmedier, så som R407C. Ångkomprimeringskylsystem är den vald tekniken pga. en lång livslängd och användbarhet med utbytbara komponenter med en plan effektivitetskurva jämfört med driftstemperaturområden.​ Dess GWP-faktor ligger kring 3 och dess miljölivslängdskostnad är betydligt lägre än de som vanliga köldmedier, så som R407C. Ångkomprimeringskylsystem är den vald tekniken pga. en lång livslängd och användbarhet med utbytbara komponenter med en plan effektivitetskurva jämfört med driftstemperaturområden.​

TAPPVARMVATTEN DISTRIBUTIONSSYSTEM (TVVDS)​

​Tappvarmvattnet genereras i EIB20A-102-Boxen med hjälp av färskvattenstation (FWS). Den inbyggda cirkulationspumpen cirkulerar lagrat uppvärmt vatten mellan FWS och ackumulatortankarna. En separat inbyggd pump i EIB20A-102 cirkulerar varmvatten mellan FWS och byggnaderna via DN54-anslutning. Ackumulatortankar är installerade i EIB20A-102 för att förbättra systemets effektivitet och prestanda.​ ​

ELECTRICAL POWER SYSTEM (EPS)

EPS har följande funktioner:

  • anslutning av inkommande kraft;​
  • huvudströmbrytare och säkringar;​
  • Kraftfördelning till HPM70 med separata säkringar och brytare;​
  • Kraftfördelning till ventiler, cirkulationspumpar och sensorer/ställdon;​
  • Kraftfördelning till DCM inklusive I/O och inkommande användargränssnitt.​

HEATING DISTRBUTIONS SYSTEM (HDS)

​ Värmedistributionssystemet ansluts till DN150-anslutningsfläns i EIB20P-560/420/280. Värmecirkulationspumpen för det uppvärmda vattnet är inbyggd i EIB20P. Det tillgängliga trycket för extern installation är 130 KPa. ​Pumpen hanteras av DCM som också övervakar temperatur- och tryckskillnader för värmepumpen.

BRINE COLLECTOR SYSTEM (BCS)

Brine- eller köldbärarsystemet ansluts till DN200-anslutningsflänsen på EIB20P-560/420/280. och köldbärarcirkulationspumpen är inbyggd i EIB20P. Det tillgängliga trycket för extern installation är 230 KPa.​

Cirkulationspumpen hanteras av DCM som också övervakar temperatur- och tryckskillnader för värmepumpen. Den köldbärarvätska bör vara en blandning av vatten och etanol som gör 28% av vätskavolym halt för frostskyddsmål.​

*Datan ska endast användas som exempel på den angivna konfigurationen.

*Alla ändringar kräver ändringar av de angivna parametrarna.