R290 - ett köldmedium för framtiden

R290-propan som köldmedium

R290 är propan med hög renhet som är extremt användbar som köldmedium. Den används redan i kyl- och luftkonditioneringssystem med medelhög och låg temperatur som ett alternativ till HCFC-köldmedier.

Användningen av R290 ökar tack vare dess låga miljöpåverkan och utmärkta termodynamiska prestanda. R290 är giftfri och har en ozonutarmningspotential (ODP) på 0 samt en global uppvärmningspotential (GWP) på 3.

EU:s F-gasförordning handlar om att avveckla F-gaser och förhindra att de släpps ut i luften. R290 innehåller varken fluor eller klor och omfatts därför inte av föreskrifterna.

R290 en framtidssäker lösning tack vare dess breda tillgänglighet och låga pris. R290 är inte heller farligt för vattentäckten.

R290:s nackdel är att den är brandfarlig. Av den anledningen finns det normer och standarder som utgör regelverk för installationer i befintliga byggnader. EBoxen placeras dock utanför huvudbyggnader så därmed sänks riskerna betydligt.

För- och nackdelarna med att använda R290

Fördelar:

  • Låg GWP (3)
  • Ingen ODP (0)
  • Ett framtidssäkrat, allmänt tillgängligt och billigt köldmedium
  • Låga slutliga kompressionstemperaturer som resulterar i djup avdunstning med ett enstegssystem
  • Omfattas inte av EU: s F-gasförordning
  • Liten fyllningsmängd tack vare den utmärkta termodynamiska prestandan
  • Bra materialkompatibilitet
  • Låga driftstryck
  • Ingen risk för vattenförorening

Nackdelar:

  • Brandfarlig