Connect​
Communicate​
Collaborate

Kundintervju

Intervju med Sune Eriksson, Energi- och miljöchef, Hembla

"Vad som är unikt med Eboxen, det är väl att det är en enhet som man kommer med som är färdig och testad i  fabrik."

Läs mer

Kan du berätta lite om dig själv?

Jag heter Sune Eriksson och jag jobbar som energi- och miljöchef på Hembla. Jag har jobbat med energifrågor sedan 30 år tillbaka.

Kan du berätta lite om utvecklingen du har sett under de 30 åren du har jobbat?

Vi har sett utvecklingen på många olika sett inom 30 år.

Jag har varit med i den tidiga datoriseringsåldern när man börja på- och koppla upp fastigheter och där ser jag en stor framtid också inom IOT-sektorn och får självlärande system som kan styra våra värmecentraler.

Vilka fördelar skulle ett fjärrstyrt system medför för dig och dina kollegor?

Med ett SCADA-system så får man ju en bättre överblick över sina anläggningar och man slipper åka ut lika ofta som annars. Man får dessutom självlärande så sparar vi jättemycket energi och får en fastighet som fungerar väldigt optimalt.

Varför fokuserar ni på Hembla så mycket på just geoenergi?

Varför vi fokuserar på geoenergi, det beror på att vi ser en stor vinst för miljön. Vi vill minska vårat klimatavtryck och sedan ser vi dessutom en ekonomi i affären.

Vad är de största riskerna med geoenergi?

Risken med bergvärme, det är väl inte idag någon jättestor risk men det gäller att man ha en bra projektering och att man ha en firma som kan sin sak när det gäller att planera projektet.

Varför har stora fastighetsägare för det mesta fokuserat på fjärmvärme när man har sett en fördubbling av bergvärme i villamarknaden?

Branschen har haft lite svårt att få fram en produkt som är generell, som man bara kan ställa dit på plats och köra som den här EBoxen som MegaWatt Solutions har.

Varför har ni på Hembla valt MegaWatt Solutions?

Vi behöver ju en entreprenör som hjälper oss hela vägen liksom och där har MegaWatt Solutions gjort nära nära tycker jag.

Vad är det som gör EBoxen unikt tycker du?

Vad som är unikt med Eboxen, det är väl att det är en enhet som man kommer med som är färdig och testad i fabrik. Det är alltid mycket bättre att bygga saker i fabrik.

Det är alltid bättre att bygga saker i fabrik för att då kan man testa det i en ordentlig miljö där man kan ha testutrustning och även ha materialet. Man kan ha en miljö som går att jobba i.

Vad finns det för rädslor bland fastighetsägarna när det gäller geoenergi?

Det kan finnas en rädsla hos andra. Men jag tror att det stora är att det är en ganska stor investering och man är orolig att den inte skall löna sig och att den inte skall ger tillräckligt bra. Själv har jag jobbat med tekniken i 30 år och jag är fascinerad av tekniken och tycker att det fungerar väldigt bra. Sedan tycker jag att branschen har mognat också med åren så idag får man en betydligt stabilare produkt.

Vilken energikälla tror du kommer dominerar i framtiden?

Jag tror att i framtiden kommer värmepumpstekniken att vara klart dominerande.

Hur tänker du kring biobränsle?

Biobränslen är ju en form av förbränning också så det är ju ingen jättebra för om vi nu pratar CO2 utsläpp.

Hur jobbar ni på Hembla för att uppnå era miljömål?

Vi inom Hembla har ju jättemycket att göra med för att uppnå våra miljömål. Det finns massa att göra både inom Hembla och nationellt, och även internationellt för att uppnå Paris-avtalet. Vi har framtiden för oss med mycket arbete.

Våra projekt


NYHETER & ARTIKLAR

Vi är så glada att kunna meddela att vi har valts ut som en finalist i EGEC:s Ruggero Bertani European Geothermal Innovation Award 2021. Mer info kommer snart! Under tiden kan man läsa mer om priset här: https://www.egec.org/european-geothermal-innovation-award/

Allt fler upptäcker de klimatmässiga fördelarna med bergvärme och geoenergi

Allt fler upptäcker de klimatmässiga fördelarna med bergvärme och geoenergi, säger grundaren Ulf Jonströmer in Dagens Industri (pulicerad 5 juni 2020). Man kan inte bara hoppas på att förnybar energi kommer lösa alla våra problem. Lösningarna måste vara CO2-fria, ej bara fossil-fria.

Bill Gates sträver mot nollutsläpp

Publicerad i The Economist 15 February 2021:
The race to zero - Bill Gates has a plan to save the world
I boken "How to Avoid a Climate Disaster" skriver Bill Gates att "the things we’d do to get small reductions by 2030 are radically different from the things we’d do to get to zero by 2050.” Framtiden måste vara koldioxidfri. Och vi kan inte mer än instämma. Men vi vill gärna se en större andel geoenergilösningar såklart!

EGEC klargör utmaningar med väte för EU

Europa är den första kontinenten som har bestämt sig för att bli koldioxidneutral år 2050. Att utveckla alla förnybara energikällor är en viktig väg framåt för att nå detta mål. Vi är tacksamma för EGEC:s (European Geothermal Energy Council) arbete med att sprida nyheter om geotermisk energi och förnybar energi. EGEC uppmanar tillsammans med 33 intressenter EU att inte förlita sig på väte för att få fastigheter att bli CO2-fria.

Geoenergi erbjuder lösningar för livsmedelssäkerhet

När det gäller att minska koldioxidutsläppen tenderar det att vara ett stort fokus på speciellt transporter och flygresor. Jordbruket är dock en av de största och viktigaste sektorerna i EU, och globalt kan användning av geotermisk energi ge lösningar för energi, klimat och livsmedelssäkerhet.

Ännu ett år av framgång för geoenergi över hela Europa.

År 2020 blev starten på det geoenergidecenniet och lanseringen av EGEC:s #GeothermalDecade-kampanj. År 2030 förväntas geoenergimarknaden växa markant tack vare dess många användningsområden för hushåll, infrastruktur, jordbruk, lokal utveckling, industri, transport.

Vi är stolta medlemmar i Svenskt Geoenergicentrum

Dr Signhild Gehlin är VD för Svenskt Geoenergicentrum, som grundades 2013 med huvuduppgiften att samla in och sprida information om geoenergi. Följ Dr Signhild Gehlin på Svenskt Geoenergicentrum:s hemsida (se länken nedan) eller på Twitter @SGehlin.